Tags

, , , , , , , ,

In het jaar 238 zitten er zes keizers ongemakkelijk op de Romeinse troon. Nou, dan weet je dat de zaken niet helemaal lekker lopen…

Hoe meer keizers…

Het begon allemaal met zittende keizer Maximinus Thrax. De meningen over hem waren verdeeld. Zijn legioenen vonden hem geweldig, de rest van het rijk vond dat niet. Aan het begin van 238 brak er een opstand uit in Noord-Afrika, aanvankelijk tegen de hoge belastingen die Maximinus had opgelegd. De tachtigjarige gouverneur Gordianus werd uitgeroepen tot tegenkeizer en benoemde zijn zoon tot medekeizer. Het duo stond vervolgens bekend als Gordianus I en II. De Romeinse senaat haastte zich om de loyaliteit te verklaren aan de Gordianussen en het rijk was officieel verdeeld.

Maximinus was niet blij met de concurrentie. Nadat hij nog wat Germanen had afgeranseld zette hij met zijn legers koers naar Rome om even duidelijk te laten merken dat híj de enige echte keizer was. Of in ieder geval de langstlevende.

De teller staat op drie keizers en het was pas januari.

Huh? Maximinus Thrax op z’n Warhol. Alleen op het internet… Bron: zie afbeelding (en verbaas jezelf).

…hoe meer pijn

In Noord-Afrika ging het ondertussen niet best.

Na 20 dagen keizerschap is je dood opeens een onderwerp voor de kunst. Overigens ziet Gordianus I er goed uit voor zijn tachtigjarigheid.

De opstand van de Gordianussen kreeg te maken met een tegen-opstand van collega-gouverneur Capelianus. Bij een veldslag stierf Gordianus II. Zijn vader, Gordianus I, hing zichzelf op met zijn riem zodra hij dit nieuws te horen kreeg. Hun heerschappij duurde welgeteld 20 dagen.

De senaat raakte in paniek. De senatoren hadden Maximinus immers laten zien dat ze hem verre van loyaal waren, maar hij kwam eraan met zijn legers. Hun enige kans berustte op het uitroepen van een nieuwe keizer, hopende dat deze wat langer zou leven dan de Gordianussen en, hopelijk, ook enige tegenstand zou kunnen bieden. Ze kozen twee mannen uit hun midden, twee oudere senatoren: Pupienus en Balbinus.

De teller staat op vijf.

De comeback van Gordianus

Nu kwam het volk van Rome zelf in opstand. Dat een hoogwaardigheidsbekleder door zijn eigen troepen of achterban tot keizer werd gekroond was algemeen geaccepteerd, maar dat de senaat in een vergadering besloot wie dan nu keizer zou moeten worden was ongehoord. Het volk van Rome bleek onhandig genoeg loyaal te zijn aan de overleden Gordianus I en II. De senaat zag zich daarom genoodzaakt om de kleinzoon van Gordianus I naar voren te schuiven als collega-keizer. De 13-jarige jongen ging, voorspelbaar genoeg, de geschiedenis is als Gordianus III.

Het was een productief jaar voor beeldhouwers.

En dat maakt zes! En het is pas april.

Het was net geen Zeskeizerskwartaal.

Advertenties