Tags

, , , , , , , , ,

Dit is een verslag van mijn bezoek aan DOMunder op zaterdag 7 februari 2015.

Het leven van een Romeinenfreak in Nederland gaat niet over rozen. Wij hebben geen groots uitgesmeerde Romeinse opgravingen zoals Italië in de vorm van sites als Ostia en Pompeii. Wij hebben geen geniale verbasteringen van Romeinse stadsnamen zoals Spanje, in de vorm van bijvoorbeeld de naam Caesar Augusta = Zaragoza. Noch hebben wij stadskernen met stukjes Romeinse tijd zoals sommige Franse steden.

Is dit een reden om je hoofd te laten hangen? Ja! Want dan kijk je in de richting waar je de Nederlandse Romeinen moet zoeken: onder de grond.

Want, eerlijk is eerlijk, ook Nederland heeft alles waar ik de eerste alinea depressief over zat te doen. De groots uitgesmeerde Romeinse resten zijn alleen simpelweg niet opgegraven. De verbasteringen doen niet exotisch aan: Traiectum = Utrecht. Alleen de stadskernen zijn, veelal door een treurige combinatie van boerse kortzichtigheid en ongebreidelde welvaart, van deprimerend (vroeg-)moderne aard.

foto 3

Een Romeins castellum! Mijn keizerrijk voor een Romeins castellum!

OnderDompelen
Maar wacht… voor de Romeinenjunk is er wat betreft dat laatste sinds kort ook hoop! In Utrecht is recentelijk DOMunder geopend, een ondergrondse ontdekkingstocht door de geschiedenis. Dit kon ik als rechtgeaarde Romeinenfan niet links laten liggen!

Op, of liever gezegd onder, het Domplein van Utrecht ligt 2000 jaar geschiedenis voor het opgraven. Dankzij een oude opgraving is een gedeelte van de ondergrondse vondsten toegankelijk gemaakt voor bezoekers die een kijkje willen nemen in de kraamkamer van Utrecht.

foto 2

De kraamkamer van Utrecht, ook wel het hoofdkwartier van de commandant van het Castellum van Traiectum.

Van fort tot storm
Onder begeleiding van een enthousiaste gids daal je af naar een Middeleeuws gewelf onder het cultureel centrum, waar de geschiedenis van het Domplein uit de doeken wordt gedaan. Archeologische kaarten laten zien dat een fort trots de grens van het Romeinse Rijk bewaakte op de plaats waar nu de Dom staat.

Een zeer vermakelijk kort filmpje toont de bezoeker snapshots van belangrijke periodes uit de geschiedenis van het Domplein. Van de Bataafse opstand tegen Rome (en de vernieting van het eerste castellum op deze plek), tot de vestiging van het Christendom en de eerste kerk, van de eerste stadsrechten van Utrecht (Heilige Roomse Rijk, daar hoor je niet vaak wat over), tot aan de vernietigende storm die een hap uit de Dom nam.

foto 2(1)

De oorspronkelijk muur van het hoofdkwartier van de Romeinse kampcommandant. De Romeinen voerden per schip tuffsteen aan vanuit Zuid-Duitsland.

Op ontdekkingstocht met zaklantaarn
En dan het echte werk. Bewapend met een grote zaklantaarn daal je af onder het Domplein om de opgravingen zelf te zien. Dit gedeelte is interactiviteit op zijn best. Je wordt losgelaten op een ondergronds parcour tussen de archeologische vondsten.

Met de zaklantaarn ga je op zoek naar kleine zwarte sensors die overal verspreid staan. Zodra je er één beschijnt krijg je via je oortje een verhaal toegediend dat bij de objecten hoort. Een mooie manier van informatie-overdracht die de tour oprecht tot een ontdekkingstocht maakt. De kinderen in de groep waren in het bijzonder gecharmeerd van deze speurtocht, maar ook aan mij was het besteed.

Een bijzondere 3D-animatie van een onder orkaankracht instortende Dom maakt de tour af.

Honden en katten die door nog niet opgedroogde verf/beton/cement/klein lopen. Het is van alle tijden.

Honden en katten die door nog niet opgedroogde verf/beton/cement/klei lopen. Het is van alle tijden.

Mijn oordeel
Wil je echt nog een waardeoordeel over mijn bezoek? DOMunder is een beleving, een ervaring. Iedereen met een greintje interesse voor geschiedenis zal zich er geweldig vermaken.

Dat gezegd hebbende, voordat je nu direct je spullen pakt en je naar Utrecht haast, je moet wel van te voren een kaartje reserveren. Zie voor meer informatie de DOMunder website. Ook vind je daar een app die je kunt downloaden met interactieve reconstructies van het Domplein door de eeuwen heen.

Gaan!

Advertenties