Door een verhuizing (naar beschaafd gebied!) heb ik even afstand genomen van dit blog. Zoals dat vaak gaat als je zoiets doet (afstand nemen, niet verhuizen) kom je terug met nieuwe inspiratie. Ik realiseerde me dat ik het Romeinse Rijk tot nog toe op een vrij beperkte manier heb benaderd, door me vrijwel volledig te richten op de keizers en hun (on)hebbelijkheden. Hoewel dit natuurlijk een prima manier is om leuke anekdotes te delen doet dit de uitgestrektheid van het rijk geen eer aan. Hoog tijd voor een nieuwe blogpostcategorie! Dat woord heb ik altijd al eens willen gebruiken.

De 70.000 Provinciën
Geheel volgens de tijdsgeest gaan we het Romeinse Rijk in 3D (4D?) bekijken. Dit blog gaat op reis! Van de mistige en regenachtige kusten van Britannia reizen we naar de zilvermijnen van Tarraconensis. Per gallei (roeien jullie!) zetten we koers naar Aegyptus, waarna we via de drie Syriës noordwaarts reizen naar Cilicia, bekend om z’n -ARRR!- piraten. Via Asia steken we de Hellespont over om aan de lange mars langs de Romeinse Limes te beginnen. Uiteindelijk brengt ons dit naar de meest exotische locatie: Katwijk, waar de grensrivier de Rijn in de Noordzee uitmondt.*

* Dit blog behoudt zich het recht voor om van de route af te wijken in geval van barbaarse opstanden, burgeroorlogen en acute interesseverschuivingen.

roman map

En de keizers dan?
Denk maar niet dat je van hen af bent! Nieuwe posts over de keizers zullen langs blijven komen, maar de geschiedenissen van de provincies zullen het geheel meer context geven. Is het niet leuk om te weten dat Britannia veroverd werd door een stotteraar? En dat Julius Caesar bijna zijn tanden stukbeet op datzelfde eiland?

Romeins Britannia
De serie over Romeins Britannia is afgerond. Lees de posts hier:

 1. Julius Caesar kwam, zag en maakte dat hij wegkwam.
 2. Claudius en de invasie van Britannia
 3. De opstand van Boudicca
 4. De Muur van Hadrianus
 5. De romanisatie van Britannia
 6. Britannia als blok aan het keizerlijke been
 7. De opkomst van de lokale belangen
 8. Crisisbeheer in de 3e eeuw
 9. De heerschappij van Diocletianus
 10. De opkomst van Constantijn de Grote
 11. De Grote Barbaarse Samenzwering
 12. Magnus Maximus en zijn grootse plannen
 13. De ‘evacuatie’ van Britannia

Romeins Nederland
De serie over Romeins Nederland en de Limes is in volle gang (vanwege de Romeinse Limes Zomer)! Lees de verschillende afleveringen hier:

 1. Julius Caesar in Nederland of Veni, Vidi, Frictie
 2. Van Friezen tot dooien
 3. De oprichting van de Limes
 4. De Bataafse Opstand
Advertenties